Enter your keyword

Tråkigt läge!

Tråkigt läge!

Tyvärr kan vi fortfarande inte ta in nya medlemmar. Vi måste hålla grupperna små för att följa de kvm-krav som är oss ålagda.

Det gäller både barn och vuxna. Vad det gäller om och när vuxna kan träna igen får vi uppdateringar var 2-3 vecka ungefär. Nästa datum är 2 maj, men inget vi ser nu tyder på att vi kan börja boka vuxenträningar i Enskedehallen efter det.

Situationen som råder är verkligen inte bra för klubben. Med reducerat schema tappar vi medlemmar och utan intag får vi inga nya. Vi har fortfarande en kärna av trogna men det är sorgligt när vi tappar pandor som tränat med oss flera år. Och vi förstår de som lämnar. Tidigare kunde vi erbjuda tre pass i veckan. Nu får de flesta endast ett pass. Inte roligt!

Ta hand om er/GammelPandan