Enter your keyword

Info gällande Barn- och ungdomsgrupperna

Info gällande Barn- och ungdomsgrupperna

Nu när vi lägger ner Core ju-jutsun kommer barn- och ungdomsgrupperna träna Brazilian jiu-jitsu. Det kommer inte att vara stora skillnader eftersom de första bältena i Coren endast bestod av grappling. Graderingssystemet kommer att bli något annorlunda och vi kommer att använda streck på bältena. Färgordningen är gul, orange och grön som tidigare, på ungdomsbältena. På varje bälte får man fyra streck på vägen till nästa bälte. Det innebär att man kommer att ha samma färg länge men streckas ganska ofta.

Måndagsträning med ungdomarna

Måndagsträning med ungdomarna