Enter your keyword

Ändringar i barnträningen

Ändringar i barnträningen

Vi kommer att göra vissa förändringar i träningen för barnen. Detta för att vissa grupperna är sparsamt besökta. Kvarvarande grupper görs lite längre och vi kan nu ta in tio per pass. Två extra alltså. Alltid något.

Från och med 16/4 ser schemat ut som följer:
Måndag 17-17.50 6-8 år. 18-19.00 9-14 år
Onsdag  17-17.50 6-8 år. 18-19.00 9-14 år
Lördag 10-11.00 9-14 år

Välkomna!