Enter your keyword

Styrelsemötet 15/11

Styrelsemötet 15/11

Holas Pandolas!

Pandas styrelse har 15/11 haft möte gällande situationen klubben befinner sig i med Covid-19 och vad det innebär för oss och träningen. Det är en svår och mycket tråkig situation där vi inte kan bedriva vår verksamhet som vi önskar och inte heller vet när vi kan återgå till det normala.

Det vi ser som allra viktigast just nu är att vi inte bidrar till smittspridningen.

Därför vill vi vara tydliga med att vi följer de rekommendationer som kommer från Folkhälsoinstitutet, Budo & Kampsportsförbundet med flera. Vi kommer att handla på ett säkert sätt och på ett sätt som vi kan stå för i framtiden. Vi vet att en del klubbar tränar men vi kommer inte att basera våra beslut på vad andra gör utan på gällande rekommendationer. Där rekommendationerna lämnar utrymme för tolkning försöker vi att välja den säkrare vägen.

De rekommendationer som nu ligger gäller fram till 19 november. Vi ser idag ingenting som tyder på att det inte blir en förlängning av träningsuppehållet. Hur lång tid det är tills vi kan träna igen vet nog ingen.

Det gör den närmaste tiden osäker och vi har fått in en del frågor. En fråga gäller om det går att få någon form av kompensation för inställd träning.

Vi kommer att erbjuda en reducering av träningsavgiften till VT-21. Hur stor reduceringen blir beror på hur lång tid uppehållet varar. Vi tänker också bjuda både barn och vuxna på ett extra roligt träningsläger så snart vi får köra igen och allt rullar på. Styrelsen har beslutat att inga pengar kommer att betalas tillbaka.

Vidare är det flera som har frågat om hur det blir med graderingarna i år. Det mest troliga är att vi inte kan genomföra några graderingar. Detta är väldigt tråkigt då många som tränat längre inte kunde graderas innan sommaren heller. Men det går tyvärr inte. Om vi inte kan vara i dojon kan vi inte ha klasser, och om man inte tränar(även om det inte är ett eget val) kan det inte bli någon gradering. Gradering kommer från tid på mattan, inte kalendertid.

Slutord: Som många av er säkert känner till så är vi en ideell förening med liten administration. Vi håller medvetet våra träningsavgifter låga så att alla ska ha råd att träna. Vi kräver få, om ens några, insatser av medlemmar och föräldrar till medlemmar. Vi vill att det ska vara lätt att träna hos oss. Vi ser oss själva som en del av det stora friskvårdsarbetet som så många små föreningar över landet bidrar till.  Därför ber vi om överseende med de problem som nu uppstår.

Vi uppdaterar information så snart vi rekommendationer ändras eller att säkra möjligheter till träning kommer till. Titta till hemsidan lite nu och då så att du inte missar något.

 

Vänliga hälsningar/Pandaflockens Styrelse