Enter your keyword

Vi ställer in all träning!

Vi ställer in all träning!

På grund av den ökade smittspridningen måste vi tyvärr stoppa träningen med omedelbar verkan och fram till 19 november, till att börja med.
Vi följer de rekommendationer som berör oss och meddelar så snart det sker förändringar.

Enligt rekommendationerna skulle vi kunna träna utomhus och utan kontakt med barnen men vi bedömer att väder och mörker skulle göra dessa grupper oattraktiva så vi ställer alltså in all träning.

Det här är såklart oerhört tråkigt och det sista vi önskar men inget att göra åt. Better Safe then sorry, som amerikanen säger!

https://www.bjjsweden.se/…/uppdaterad-information-med-anled…