Enter your keyword

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften

Då är det dags att betala medlemsavgiften. Kostnaden per Termin är:
Barn 6-9 år 600:-
Ungdom 10-15 år 800:-
16-20 år 1000:-
Vuxna 1600:-
Medlemmar från andra klubbar kan träna med oss för endast 800:- I den avgiften ingår endast ordinarie träningar på klubben och inte utbytesträningar eller läger.
När du betalar är det viktigt att du anger namn och födelsedatum på den du betalar för. Plusgirokonto 30 25 68-1